adiunkt

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

OTWARCIE KONKURSU: 15.07.2021

Planowane zatrudnienie zostanie zrealizowane w ramach projektu OPUS „Pomost pomiędzy niezależnym od tła modelem grawitacji kwantowej sprzężonym z polami materii a modelem standardowym” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Prace będą prowadzone w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Lewandowskiego. Okres zatrudnienia wynosi 12 miesięcy. Data rozpoczęcia zostanie uzgodniona z wybranym kandydatem, ale musi nastąpić przed końcem roku kalendarzowego 2021.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021 r. poz. 478).

COMPETITION OPENING DATE: 15.07.2021

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2021, item 478).

The planed employment will be realized within the OPUS project “Bridging between background independent quantum gravity coupled to matter fields and the Standard Model” financed by the National Science Centre. The work will be carried out at the Institute of Theoretical Physics, at the Faculty of Physics of the University of Warsaw under the supervision of Prof. dr. hab. Jerzy Lewandowski. The  employment period is 12 months.  The starting date of the appointment is to be agreed on with the selected candidate but must be before the end of the calendar year 2021.

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@fuw.edu.pl