Adiunkt

Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa
Akademia Leona Koźmińskiego
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki prawne

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko:

ADIUNKTA do Katedry Teorii, Filozofii i Historii Prawa

Nr ref.: 27/NAUKA/KTFHP/21

 

Zadania realizowane na stanowisku:

 • prowadzenie prac badawczych spójnych z projektami oraz profilem i zainteresowaniami naukowymi pracowników Katedry,
 • praca w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska w roku akademickim, prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,
 • wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry, w szczególności organizowanie konferencji, dokumentowanie prac badawczych pracowników Katedry, archiwizowanie materiałów związanych z upowszechnianiem badań, ewidencjonowanie w repozytoriach wyników badań.

 

Wymagania wobec kandydata:

 • doktor nauk prawnych,
 • atutem będą studia filozoficzne,
 • dyspozycyjność,
 • mile widziana aplikacja lub doświadczenie praktyczne zdobyte kancelariach prawniczych lub w organach władzy publicznej,
 • znajomość narzędzi oprogramowania wspomagającego prace nauko-badawczą i dydaktyczną,
 • gotowość prowadzenia zajęć z teorii i filozofii prawa, metodologii nauk prawnych, etyki prawniczej, zasad tworzenia prawa, także w języku angielskim,
 • zainteresowania badawcze teorią prawa, metodologią nauk prawnych, komparatystyką prawniczą, etyką prawniczą,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1, określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie C2, określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,
 • umiejętność biegłego posługiwania się poprawną polszczyzną i spójnego formułowania wypowiedzi, umożliwiające prowadzenie zajęć w tym języku oraz pozwalające na publikowanie w języku polskim,
 • atutem będą staże na uczelniach zagranicznych i/lub stypendia zagraniczne,
 • kreatywność, umiejętność analizy i syntezy,
 • poszanowanie różnic, umiejętność pracy w zespole i zachowań koncyliacyjnych,
 • poszanowanie standardów etyki, w tym: etyki akademickiej,
 • komunikatywność, kultura osobista,
 • gotowość do wskazania Akademii Leona Koźmińskiego jako pierwszego miejsca pracy.

 

Oferujemy:

 • umowa o pracę,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska,
 • Uczelnia pokrywa koszty aktywnego udziału w czołowych konferencjach międzynarodowych oraz koszty edycji/redakcji językowej prac naukowych kierowanych do międzynarodowych czasopism naukowych,
 • możliwość pozyskania wewnętrznych grantów na pokrycie badań wstępnych/ pilotażowych,
 • pakiet prywatnej opieki medycznej,
 • benefity w ramach świadczeń socjalnych,
 • rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od 01.01.2022r.,
 • przewidywane zatrudnienie jednego pracownika na stanowisku.

 

Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować do Pani Prof. dr hab. Jolanty Jabłońskiej-Bonca na adres mailowy: jablonska@kozminski.edu.pl.

 

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie:

 • CV, listu motywacyjnego, odpisu dyplomu (skan),
 • wstępu, spisu treści i bibliografii pracy doktorskiej,
 • wykazu publikacji,
 • wykazu planów publikacyjnych,
 • opisu hipotetycznych planów badawczych na najbliższe trzy lata,
 • certyfikatu językowego lub oświadczenia o znajomości języka angielskiego i polskiego ze wskazaniem poziomu znajomości określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego

za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://form.jotform.com/212856080416353 do dnia 12.11.2021r.

Uprzejmie informujemy, że przesyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, przez czas trwania rekrutacji.
Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr-rekrutacja@kozminski.edu.pl