Adiunkt

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Genomiki Funkcjonalnej i Strukturalnej Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Numer konkursu: CeNT-20.1-2021

Tytuł projektu: Wieloskalowa przestrzenna reorganizacja chromatyny w odpowiedzi na stres replikacyjny i jej rola w ochronie przed niestabilnością genomową.

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Dariusz Plewczyński

Więcej szczegółów znaleźć można na stronie internetowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na careers@cent.uw.edu.pl