Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat

Do obowiązków kandydata (-tki) będzie należało prowadzenie badań naukowych, aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe, a także prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunkach studiów technologia drewna i meblarstwo w SGGW.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na piotr_boruszewski@sggw.edu.pl