adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w zakresie badań nauk naukowych i nauczania w obszarze zastosowań głębokich sieci neuronowych w aplikacjach multimedialnych. 

Od kandydata oczekuje się  dobrej znajomości modelowania w sieciach neuronowych zastosowań multimedialnych, w szczególności aplikacji w zakresie: rozpoznawania i indeksowania obrazu i dźwięku,  modelowania 2D/3D na potrzeby interfejsu człowiek-maszyna (HCI), kompresji i bezpieczeństwa modeli i danych.

Wymagana jest również umiejętność projektowania i programowania zaawansowanych aplikacji głębokich sieci neuronowych ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi w  Pythonie, a także posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku angielskim.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, pok. 422.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 29 lipca 2022
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia. 
Bliższych informacji udziela: sekretariat Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, tel. +48 22 234 77 42.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.