Adiunkt badawczo – dydaktyczny

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 5150–5400 PLN (brutto), w zależności od stopnia naukowego
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej na Wydziale Biologii UW

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat@biol.uw.edu.pl