Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Instytut Informatyki Technicznej
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

KONKURS JEDNOETAPOWY

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Informatyki Technicznej, Katedra Sztucznej Inteligencji, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na jaroslaw_kurek@sggw.edu.pl