Adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Elektroniki i Techniki Informacyjnych
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Od kandydata oczekuje się posiadania stopnia doktora w dyscyplinie nauki fizyczne lub automatyka, elektronika i elektrotechnika lub pokrewnej. Wymagana jest biegła znajomość zagadnień związanych z projektowaniem i charakteryzacją eksperymentalną światłowodów i światłowodowych struktur okresowych. Preferowani będą kandydaci posiadający umiejętności i doświadczenie w prowadzeniu badań eksperymentalnych związanych z wytwarzaniem światłowodowych struktur okresowych (w szczególności siatek Bragga i siatek długookresowych) oraz badaniem właściwości czujnikowych siatek Bragga. Konieczne jest doświadczenie w obsłudze źródeł i detektorów optycznych oraz pełna samodzielność w budowaniu i justowaniu układów optycznych. Kandydat powinien mieć również doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz prac dyplomowych.

Wymienione dokumenty należy składać w terminie do dnia 06.08.2021 r. w Sekretariacie Instytutu Systemów Elektronicznych, Gmach Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, pok. 217, 00-665 Warszawa, tel.: (+48 22) 234-77-44, z dopiskiem: „Adiunkt (badawczo-dydaktyczny) – Zakład Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych”.

Bliższych informacji udziela: Kierownik Zakładu Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych tel.: (+48 22) 234-7741, e-mail: t.osuch@elka.pw.edu.pl

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.09.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.