adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Wychowania Fizycznego
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Zajmowanie stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Pedagogiki i Psychologii Kultury Fizycznej AWF Warszawa związane jest z prowadzeniem zajęć dydaktycznych na kierunkach: a) wychowanie fizyczne, b) sport, c) turystyka i rekreacja. Treści zajęć dydaktycznych dotyczą zagadnień z zakresu dydaktyki, teorii wychowania, pedagogiki kultury fizycznej, pedagogiki sportu, wychowania przez sport i do sportu, psychologii, psychologii sportu i aktywności fizycznej, edukacji olimpijskiej i olimpizmu.

Zajmowane stanowisko związane jest także z realizacją projektów badawczych lub celowych z zakresu pedagogiki kultury fizycznej, psychologii aktywności fizycznej (wychowania fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej i turystyki). Konsekwencją prowadzonych badań winna być wysoka aktywność konferencyjna, publikacyjna w wysoko punktowanych czasopismach z wykazu MNiSW i czasopismach z IF.

Dane stanowisko obejmuje również działalność organizacyjną, związaną z zadaniami naukowymi i dydaktycznymi Katedry.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat.wf@awf.edu.pl