Adiunkt badawczo – dydaktyczny

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

OTWARCIE KONKURSU: 16.07.2021

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021 r. poz. 478).

Wymagania:

Od kandydatów wymagamy, udokumentowanych publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych, kompetencji w prowadzeniu badań w zakresie fizyki teoretycznej. Oczekujemy innowacyjnych planów badawczych komplementarnych do badań prowadzonych w Instytucie Fizyki Teoretycznej.

Warunkiem niezbędnym przystąpienia do konkursu jest posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie fizyki teoretycznej. Od kandydata wymagane jest wcześniejsze, co najmniej roczne zatrudnienie na stanowisku naukowym lub dydaktycznym po uzyskaniu stopnia doktora. Wymagane jest także doświadczenie dydaktyczne na poziomie uniwersyteckim. Pierwszeństwo będą mieli kandydaci, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż przed 10 laty.

COMPETITION OPENING DATE: 16.07.2021

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2021, item 478).

 

The requirements:

We seek a scientist with a recognized research record and an innovative research plan in theoretical physics that is complementary to the research conducted in the Institute of Theoretical Physics. A PhD degree obtained in the area of theoretical physics and at least one-year employment in academic or research institution after the PhD are required for this position. Previous experience in teaching at a university level is mandatory. Priority will be given to candidates who have received a doctoral degree within the last 10 years.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@fuw.edu.pl