adiunkt badawczo-dydaktyczny

Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki leśne

Do obowiązków kandydata (-tki) będzie należało prowadzenie badań naukowych, aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe, a także prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunkach studiów technologia drewna i meblarstwo w INDiM SGGW.

Poszukiwany jest kandydat (-tka), który charakteryzuje się następującymi cechami:

  • posiada min. stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki leśne lub automatyka, elektronika i elektrotechnika lub inżynieria materiałowa lub inżynieria mechaniczna
  • wykazuje zainteresowania naukowe i zdolności do ich rozwijania,
  • jest przygotowany (-a) do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim,
  • posiada co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego, t.j. w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych, a także prowadzenie zajęć dydaktycznych,
  • powinien być współautorem co najmniej 4 publikacji naukowych w czasopismach z listy Filadelfijskiej(w ciągu ostatnich 5 lat),
  • kierował lub kieruje projektem badawczym lub też złożył projekt badawczy w konkursie do instytucji finansującej badania,
  • dodatkowym atutem będzie odbycie naukowego stażu w zagranicznym ośrodku naukowym.

Oczekuje się, że wyłoniony kandydat w oświadczeniu o przypisaniu do dyscyplin naukowych zadeklaruje, co najmniej w 75%, dyscyplinę nauki leśne.

Zgłoszenia wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w okresie od dnia
16 sierpnia do dnia 27 sierpnia 2021 roku do godziny 13:00 (decyduje data wpływu dokumentów)w Sekretariacie Katedry Mechanicznej Obróbki Drewna Instytutu Nauk Drzewnych i Meblarstwa SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, pok. 1/50

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kmod@sggw.edu.pl