Adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej w Instytucie Mikrobiologii Zakład Genetyki Bakterii

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat@biol.uw.edu.pl