Adiunkt badawczo – dydaktyczny

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o polityce i administracji

Konkurs na stanowisko adiunkta  (w grupie badawczo–dydaktycznej — dyscyplina: nauki o polityce i administracji) na Wydziale Nauk Politycznych i (Katedra Nauk o Państwie i Administracji Publicznej).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnpism@uw.edu.pl