Adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Biologii
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 5150–5400 PLN
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

WB-K-8/2022_konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej w Zakładzie Anatomii i Cytologii Roślin Instytutu Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat@biol.uw.edu.pl