adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Wychowania Fizycznego
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Katedra Nauk Biomedycznych na Wydziale Wychowania Fizycznego (AWF Warszawa) prowadzi badania naukowe oraz dydaktykę uniwersytecką w obszarze anatomii, biomechaniki, fizjologii i biologii molekularnej w sporcie.

ZADANIA: Prowadzenie badań naukowych i publikowanie artykułów naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, pozyskiwanie grantów zewnętrznych, dydaktyka w wymiarze 240 h rocznie w obszarze nauk biomedycznych (m.in. anatomii) oraz seminariów licencjackich/magisterskich.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat.wf@awf.edu.pl