adiunkt badawczy

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: brak
  • Dziedzina nauki: archeologia

1.     posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie  archeologia;

2.     doświadczenie w kierowaniu badaniami archeologicznymi na obszarze  Południowego Kaukazu, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia badań ceramologicznych

3.     umiejętność wykorzystania fotogrametrii w pracach archeologicznych

4.     znajomość problematyki związanej z prahistorią na obszarze północnej części Bliskiego Wschodu

Określenie podstawowych obowiązków:

Prowadzenie badań archeologicznych i konserwatorskich oraz publikacja ich wyników
Realizacja innych zadań zleconych przez kierownika Zakładu Studiów Środkowowschodnich   CAŚ UW.
Realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora CAŚ UW.
 

 

 

Wymagane dokumenty:

1.     podanie do Rektora  z prośbą o zatrudnienie   
na stanowisko adiunkta ze stopniem wraz z klauzulą informacyjną przy rekrutacji do pracy:

https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/

2.     życiorys naukowy wraz z informacją o osiągnięciach naukowych i organizacyjnych oraz wykaz publikacji;

3.     odpis dyplomu doktora ;

4.     kwestionariusz osobowy https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/

5.     oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na j.k.szczepkowska@uw.edu.pl