adiunkt badawczy

Wydział Fizyki
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

DATA OTWARCIA KONKURS: 22 kwietnia 2022 r.

STANOWISKO: adiunkt
 GRUPA: Badawczy
LICZBA STANOWISK: 1
DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki fizyczne i/lub Nauki o Ziemi i Środowisku

Zespół modelowania chmur na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do składania aplikacji w konkursie na stanowisko adiunkta badawczego (post-doca). Oferujemy pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na okres 24 miesięcy z możliwością przedłużenia do 36 miesięcy.

Wybrana w konkursie osoba dołączy do grup badawczych: Mikrofizyka Chmur (https://www.igf.fuw.edu.pl/pl/projects/research-groups/mikrofizyka-chmur/ ) i Dynamika Chmur i Turbulencja Atmosfery (https://www.igf.fuw.edu.pl/pl/projects/research-groups/dynamika-chmur-i-turbulencja-atmosfery/ ) i będzie pracowała w projekcie HORIZON 2020 zatytułowanym Next Generation Earth Modelling Systems (NextGEMS).

Uniwersytet Warszawski wykonuje prace w części projektu NextGEMS zatytułowanej Storms and Radiation.

Poszukujemy kandydata z wykształceniem w zakresie fizyki lub nauk o Ziemi i środowisku (fizyka atmosfery, pomiary atmosferyczne, analiza danych).

Wymagane jest doświadczenie w dziedzinie analizy danych o turbulencji, parametrach termodynamicznych i mikrofizycznych chmur, w szczególności interpretacja szeregów czasowych.

Wymagana jest także umiejętność programowania w środowisku MATLAB, podstawy programowania w środowisku i C++. 

Doświadczenie w kampaniach pomiarowych z wykorzystaniem statków powietrznych będzie dodatkowym atutem.

Osoba wyłoniona w konkursie będzie współpracowała ściśle z partnerami projektu NextGEMS.

Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora w chwili zatrudnienia.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021 r. poz. 478).

Aplikacje prosimy składać zgodnie z instrukcją podaną poniżej. Wszelkich dodatkowych informacji udziela prof. Szymon Malinowski (szymon.malinowski@fuw.edu.pl) i prof. Hanna Pawłowska (hanna.pawlowska@igf.fuw.edu.pl).

 

 

 

COMPETITION OPENING DATE: 22 April 2022

POSITION: Post-doc
GROUP: research
DISCIPLINE: Physical sciences and/or Earth and environmental sciences
NUMBER OF POSITIONS: 1

Postdoctoral Research Assistant in sub-grid scale cloud processes in the Next Generation Earth Modelling Systems

The cloud-modeling group at the Faculty of Physics, University of Warsaw invites applications for a postdoctoral position. The post holder is expected to join our team for 24 months with the possible extension to 36 months.

The successful candidate will join our research groups Microphysics of Clouds  and Cloud Dynamics and Atmospheric Turbulence and work on HORIZON 2020 project entitled Next Generation Earth Modelling Systems (NextGEMS).

University of Warsaw is involved in Storms and Radiation part of the project.

When explicitly resolving convective clouds, instead of parametrising them, it becomes all the more important to realistically represent in-cloud turbulent mixing and cloud microphysics, which remain parametrized at storm-resolving scales. A long-term goal is to improve the realism of these processes. Modeled cloud properties will be analyzed in order to identify flaws due to improper representation of turbulent mixing and cloud microphysics.

The successful candidate will work in close collaboration with other partners of NextGEMS.

Applicants should have a PhD in Physics, Mathematics, Mechanical Engineering, Atmospheric sciences or a related field.

Experience in the interpretation and analysis of data on atmospheric turbulence, cloud thermodynamics and microphysics and time series analysis are essential. Important is practice in MATLAB or similar environment used in data analysis, experience in airborne atmospheric measurements is appreciated. The candidate must also possess a very good command of written and spoken English.

The candidate is required to hold a PhD degree by the date of appointment.

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2021, item 478).

The applications should include a CV detailing the candidate’s experience and research track record. A cover letter outlining the motivation and providing names of two reference persons is also requested.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@fuw.edu.pl