Adiunkt badawczy

Centrum Archeologii Śródziemnmorskiej
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: architektura i urbanistyka

Warunki konkursu:

Od kandydata na to stanowisko wymaga się spełnienia wymagań, o których mowa
w Ustawie PSWIN Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z  2022 r., poz. 574 , a ponadto wymagane jest:

 

1.     posiadanie stopnia doktora  uzyskanego nie wcześniej niż 7 lat przed    rokiem zatrudnienia w projekcie a stopień doktora nie został nadany przez podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku

      2. specjalizacja w zakresie  wiedzy z zakresu Nubii Średniowiecznej

      3. wybitne doświadczenie w modelowaniu 3D

      4 wybitne doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji kościołów w Nubii

         Średniowiecznej

      5. przynajmniej 5 – letnie doświadczenie w pracy badawczej w Afryce

 

Określenie podstawowych obowiązków:

 

1.     wykonanie  dokumentacji architektonicznej kościołów badanych w projekcie

2.     stworzenie trójwymiarowej rekonstrukcji kościołów ( zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz

3.     przeprowadzenie architektonicznej analizy kościołów

4.     prezentacja i rozpowszechnianie wyników nadań

5.     wykonanie innych celów wskazanych przez kierownika projektu dotyczących projektu

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na j.k.szczepkowska@uw.edu.pl