adiunkt (badawczy)

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria biomedyczna

Poszukujemy osoby, której profil naukowy wiąże się z genomiką obliczeniową i bioinformatyką do pracy w projektach w obrębie tematyki genomiki patogenów i mikrobiologii. Niezbędne jest doświadczenie związane z doświadczenie z analizy sekwencji białek, struktury trójwymiarowej białek oraz ich kompleksów z innymi białkami, oraz inhibitorami małocząsteczkowymi i peptydami. Oczekujemy udokumentowanej wiedzy na temat bioinformatyki, w szczególności w zastosowaniu do analizy białek i sekwencji genomowych wirusów i bakterii, analiza danych związanych z sekwencjonowaniem następnej generacji, budowy modeli predykcyjnych oraz zbieraniem i analizowaniem informacji biologicznej w celu charakterystyki białek lub sekwencji genomicznych potwierdzone współautorskimi publikacjami z listy JCR. Oczekujemy znajomości metod bioinformatyki, analizy danych z doświadczeń genomicznych (np. RNA-seq, ChIP-seq, ATAC-seq), metod uczenia maszynowego, znajomość języków programistycznych (R/Python). Wymagane posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki informatyczne, chemiczne, biologiczne lub fizyczne, w zakresie biotechnologii, bioinformatyki, biologii, genomiki obliczeniowej, mikrobiologii, fizyki lub biologii molekularnej.

Wymienione dokumenty należy składać w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa, email: k.potera@cezamat.eu
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.07.2022
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: k.potera@cezamat.eu

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.