Adiunkt badawczy

Wydział Socjologii
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki socjologiczne

WSoc-1210-6-2022

DZIEKAN WYDZIAŁU SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ogłasza konkurs na zatrudnienie jednej osoby na stanowisku adiunkta (w grupie

pracowników badawczych) w wymiarze całego etatu

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na konkursy@is.uw.edu.pl