Adiunkt dydaktyczny w Pracowni Bioetyki i Filozofii

Wydział Rehabilitacji
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: zgodnie z rozporządzeniem MNiSW
  • Dziedzina nauki: filozofia

– prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu bioetyki, filozofii, etyki zawodowej i etyki
badań naukowych i zdrowia publicznego na kierunkach: fizjoterapia, pielęgniarstwo i terapia
zajęciowa,
– prowadzenie zajęć w języku angielskim,
– zaangażowanie w działania organizacyjne na rzecz Pracowni, Wydziału i Uczelni,
– kreatywność,
– udział w przygotowywaniu i realizacji projektów naukowych i/lub dydaktycznych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wr@awf.edu.pl