adiunkt – grupa badawcza

Wydział Biologii
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: Około 7500 PLN (brutto
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

WB-K-2/2023 – konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczej w Zakładzie Molekularnych Podstaw Homeostazy Metali u Roślin Instytutu Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat.biol@uw.edu.pl