ADIUNKT (GRUPA PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH)

Wydział Geologii
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o Ziemi i środowisku

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Geologii Klimatycznej Wydziału Geologii na Uniwersytecie Warszawskim.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekan.geol@uw.edu.pl