Adiunkt – nauki o zdrowiu 1

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

W związku z dynamicznym rozwojem

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie ogłasza rekrutację na stanowisko:

ADIUNKTA

na Wydziale Nauk o Zdrowiu

 

Wymagania stawiane wobec Kandydatki/Kandydata:

– stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk o zdrowiu, nauk farmaceutycznych, nauk medycznych lub dyscyplinie pokrewnej (np. biologia, technologia żywności i żywienia );
– doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz działalności organizacyjnej na rzecz uczelni;

– gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunkach studiów: dietetyka, kosmetologia, zielarstwo i terapie naturalne, farmacja;
– wskazanie Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia;
– dorobek naukowy potwierdzony publikacjami naukowymi z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych lub nauk farmaceutycznych, w tym w czasopismach z listy JCR;
– dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim (lub gotowość do nabycia takich kompetencji językowych w ciągu 2 lat);
– gotowość do prowadzenia badań naukowych z dziedziny nauk medycznych i o zdrowiu, upowszechniania ich wyników w formie publikacji naukowych oraz przypisanie działalności badawczej do dyscypliny nauki o zdrowiu;
– entuzjazm, pasja oraz kreatywność w wykonywanej pracy badawczej i dydaktycznej;
– gotowość do rozpoczęcia pracy od października 2022 roku.

 

Lista wymaganych dokumentów:

– curriculum vitae z opisem doświadczenia dydaktycznego (wskazanie, jakich przedmiotów, na jakich kierunkach studiów i w jakich uczelniach kandydat/ka nauczał/-a) i organizacyjnego
– wykaz osiągnięć naukowych (monografie, artykuły naukowe, redakcje prac zbiorowych, wystąpienia konferencyjne, udział w projektach badawczych, pozyskiwanie grantów, prace rozwojowe i wdrożeniowe, nagrody, wyróżnienia itp.)
– syntetyczny opis (max. 2 str. A4)  wizji własnego rozwoju zawodowego w okresie najbliższych 3 lat;
– kopie dyplomów doktorskiego i magisterskiego;
– deklaracja wskazania Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia.

 

Oferujemy:

– umowę o pracę;
– dobre relacje w zespole i przyjazną atmosferę pracy;
– pracę w nowoczesnym kampusie Uczelni w centrum Warszawy;
– wsparcie działalności publikacyjnej i prowadzonych badań;
– możliwość sfinansowania kosztów przewodu habilitacyjnego;
– wzrost wynagrodzenia w miarę uzyskiwanych osiągnięć naukowych;
– wsparcie rozwoju zawodowego poprzez udział w organizowanych przez uczelnię szkoleniach;
– wsparcie aktywności lub pomysłów wdrożeniowych i komercjalizujących wyniki badań.

 

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych wraz z wraz z informacją o oczekiwanej wysokości wynagrodzenia miesięcznego wyrażonego w kwocie netto, na adres: hr@vizja.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 czerwca 2022 r..

W CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Niniejszym wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie w celu rekrutacji na stanowisko adiunkta”

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr@vizja.pl