adiunkt – nauki społeczne, specjalność psychologia

Wydział Nauk Medycznych
Społeczna Akademia Nauk
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Oferujemy:
• możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;
• współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;
• intensywne wsparcie rozwoju naukowego;
• stabilne warunki zatrudnienia.
Wymagania:
• stopień doktora nauk społecznych w zakresie psychologii lub jego odpowiednik;
• osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje i udział w konferencjach naukowych;
• doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z zakresu psychologii;
• umiejętności organizacyjne prac badawczych i konferencji;
• doświadczenie uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych;
• możliwość podjęcia pracy w SAN, jako podstawowym miejscu pracy.
Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:
• list motywacyjny skierowany do Dziekana Wydziału Nauk Medycznych;
• życiorys zawodowy, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego;
• kopię dyplomów;
• oświadczenie, że Społeczna Akademia Nauk będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia;
• oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.218r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)”

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na mzurkowska@san.edu.pl