Adiunkt (post-doc)

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: historia

Konkurs na stanowisko adiunkta (grupa pracowników badawczych) w projekcie NCN OPUS pt. „Rewolucja, której nie było. Mobilizacja polityczna i procesy państwotwórcze na poimperialnych pograniczach. Polska i Finlandia na tle porównawczym 1905-1921”.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na iss@uw.edu.pl