Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktyczny

Wydział Mechatroniki
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Od kandydatów wymagane jest: posiadanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego, dobra znajomość języka polskiego i angielskiego, profil naukowy wiążący się z kierunkiem Automatyka i Robotyka, doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Ponadto oczekuje się, że kandydat: posiada umiejętności w zakresie projektowania, sterowania i programowania układów automatyki i robotyki; będzie publikował artykuły w czasopismach z zakresu automatyki i robotyki; będzie prowadzić wybrane zajęcia dydaktyczne w obszarze: inżynierii procesów przemysłowych, elementów wykonawczych i urządzeń pomiarowych automatyki i robotyki, podstaw programowania, podstaw automatyki, teorii sterowania, modelowania procesów, przetwarzania sygnałów; będzie prowadzić prace magisterskie i inżynierskie w zakresie automatyki i robotyki.

Wymienione dokumenty należy składać w Sekretariacie Dziekana Wydziału Mechatroniki, ul. św. Andrzeja Boboli 8, 02-525 Warszawa, pok. 121, tel. (22) 234 84 56.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 28.02.2022 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Bliższych informacji udziela: dr hab. inż. Michał Syfert.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Adiunkt-Wydzial-Mechatroniki29

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekan.mchtr@pw.edu.pl