Adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Wydział Transportu
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Kandydat/Kandydatka zatrudniony/a będzie na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego. Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna cechować się łatwością komunikacji interpersonalnej odpornością na stres i umiejętnością pracy w zespole. Pracownika obowiązywał będzie zadaniowy system pracy. Do zadań osoby zatrudnionej należeć będzie prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach pierwszego i drugiego stopnia, praca naukowo-badawcza oraz wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz uczelni. Kandydaci powinni mieć ukończone studia wyższe oraz posiadać stopień doktora nauk technicznych, powiązany z kierunkiem transport lub pokrewnym, interesować się problematyką transportową oraz budową i eksploatacją technicznych środków transportu i być ukierunkowani na rozwój osobisty.

Wymienione dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 75, gmach Wydziału Transportu, 00 662 Warszawa, tel. 22 234 7311.

Bliższych informacji udziela: p. Alicja Zagrajek w Biurze Dziekana.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 19 listopada 2021.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Adiunkt-Wydzial-Transportu5

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekan.wt@pw.edu.pl