Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Adiunkt będzie zaangażowany w prace badawcze, badawczo – wdrożeniowe i dydaktyczne Zakładu. Do obowiązków należy:

1) prowadzenie badań naukowych w dziedzinie informatyki w co najmniej jednym z wybranych obszarów: uczeniu maszynowym, sztucznymi sieciami neuronowymi, bioinformatyce, metaheurystykach.

2) Publikowanie w czasopismach naukowych, udział w seminariach, konferencjach, ubieganie się o granty badawcze, aktywność naukowa.

3) Prowadzenie prac badawczo-wdrożeniowych,  współpraca z przedsiębiorcami, wykonywanie zadań i nadzór nad zespołami realizacyjnymi, praca w zespołach badawczych, zgłoszenia patentowe.

4) prowadzenie wykładów, projektów, ćwiczeń bądź laboratoriów ze studentami, opieka nad pracami dyplomowymi, wspieranie Kół Naukowych.

Osoba kandydująca powinna mieć orientację w dyscyplinie informatyka, doświadczenie w pracy badawczej i w tworzeniu systemów informatycznych (projektowaniu i programowaniu).

Kandydat powinien mieć udokumentowany publikacjami dorobek naukowy w ciągu ostatnich 2 lat, w jednym lub kilku podanych niżej obszarach: uczenie maszynowe,  algorytmy heurystyczne, sztuczne sieci neuronowe.  Znajomość zagadnień związanych z bioinformatyką będzie dodatkowym atutem. Kandydat powinien znać metody wytwarzania oprogramowania poparte praktyką, z uwzględnieniem metodyk zwinnych, w szczególności w co najmniej jednym z następujących języków programowania: Python, C++, R, powinien umieć i stosować narzędzia analizy danych. Wymagamy znajomości specyfiki prac wdrożeniowych, współpracy z przemysłem i przedsiębiorstwami, ubiegania się o granty badawcze i badawczo-wdrożeniowe. Ważna jest umiejętność współpracy w grupie badawczej, umiejętność przyjmowania różnych ról w zespole wykonawców, dzielenia się wynikami prac, prowadzenia i uczestnictwa w spotkaniach, umiejętność prowadzenia prac dyplomowych, doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami.

Liczymy na otwarty umysł i chęć do wytężonej pracy przy realizacji skomplikowanych zagadnień.

Wymienione dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Informatyki, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel. 22 234 74 32.
Bliższych informacji udziela: sekretariat Instytutu Informatyki, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel. 22 234 1381.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.