adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Ukończenie studiów wyższych – preferowany kierunek: informatyka ze specjalnością związaną z inteligencją obliczeniową, Znajomość zagadnień związanych z projektowaniem narzędzi i systemów informatyki, zarządzania projektami, inżynierii i analizy danych, bezpieczeństwa danych, znajomość zagadnień związanych z modelowaniem źródeł informacji, jej efektywną i bezpieczną reprezentacją, modelami semantycznymi, decyzyjnymi, użytkowania; znajomość zagadnień interdyscyplinarnych w zakresie biomedycyny i multimediów; doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w różnych obszarach informatyki.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, ul. Koszykowa 75 (Gmach Matematyki pok. 17), 00-662 Warszawa, sekretariat.mini@pw.edu.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 07.09.2022 r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela Sekretariat Wydziału.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.