Adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Adiunkt będzie zaangażowany w prace badawcze, badawczo – wdrożeniowe i dydaktyczne Zakładu.

Do obowiązków należy:

  • Prowadzenie badań naukowych w dziedzinie informatyki w co najmniej jednym z wybranych obszarów: uczeniu maszynowym, sztucznymi sieciami neuronowymi, bioinformatyce, metaheurystykach.
  • Publikowanie w czasopismach naukowych, udział w seminariach, konferencjach, ubieganie się o granty badawcze, aktywność naukowa.
  • Prowadzenie prac badawczo-wdrożeniowych,  współpraca z przedsiębiorcami, wykonywanie zadań i nadzór nad zespołami realizacyjnymi, praca w zespołach badawczych, zgłoszenia patentowe.
  • Prowadzenie wykładów, projektów, ćwiczeń bądź laboratoriów ze studentami, opieka nad pracami dyplomowymi, wspieranie Kół Naukowych.

Osoba kandydująca powinna mieć orientację w dyscyplinie informatyka, doświadczenie w pracy badawczej i w tworzeniu systemów informatycznych (projektowaniu i programowaniu).

Kandydat powinien mieć udokumentowany publikacjami dorobek naukowy w ciągu ostatnich 2 lat, w jednym lub kilku podanych niżej obszarach: uczenie maszynowe,  algorytmy heurystyczne, sztuczne sieci neuronowe.  Znajomość zagadnień związanych z bioinformatyką będzie dodatkowym atutem. Kandydat powinien znać metody wytwarzania oprogramowania poparte praktyką, z uwzględnieniem metodyk zwinnych, w szczególności w co najmniej jednym z następujących języków programowania: Python, C++, R, powinien umieć i stosować narzędzia analizy danych. Wymagamy znajomości specyfiki prac wdrożeniowych, współpracy z przemysłem i przedsiębiorstwami, ubiegania się o granty badawcze i badawczo-wdrożeniowe. Ważna jest umiejętność współpracy w grupie badawczej, umiejętność przyjmowania różnych ról w zespole wykonawców, dzielenia się wynikami prac, prowadzenia i uczestnictwa w spotkaniach, umiejętność prowadzenia prac dyplomowych, doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami.

Liczymy na otwarty umysł i chęć do wytężonej pracy przy realizacji skomplikowanych zagadnień.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.