Adiunkt w grupie pracowników badawczych

Wydział Inżynierii Materiałowej
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria materiałowa

Profil naukowy stanowiska wiąże się ze specjalnością naukową Zakładu Projektowania Materiałów Politechniki Warszawskiej. Od kandydatów oczekuję się: ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego, posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa, doświadczenia w realizacji projektów badawczych i prowadzeniu badań naukowych w obszarze badania odporności korozyjnej stopów lekkich. Wymagane są umiejętności posługiwania się technikami badawczymi służącymi do opisu odporności korozyjnej materiałów oraz mechanizmów występującej korozji tj. metody potencjodynamiczne, spektroskopia impedancyjna, polaryzacja liniowa. Posiadanie dorobku naukowego udokumentowanego publikacjami, umiejętność pracy w zespole badawczym, doświadczenie w pozyskiwaniu i prowadzeniu projektów badawczych.

Wymienione dokumenty należy składać w Warszawie, ul. Wołoska 141 pok. 206 tel. 228490222

Bliższych informacji udziela prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska, Prodziekan ds. Nauki WIM PW.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 21.01.2022 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Adiunkt-Wydzial-Inzynierii-Materialowej15

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wim@pw.edu.pl