adiunkt w grupie pracowników badawczych

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Poszukujemy osoby, która rozbuduje zespół badawczy związany z uczeniem maszynowym, w szczególności uczeniem głębokim. Zatrudniona osoba nie będzie miała obowiązków dydaktycznych, a w pakiecie startowym otrzyma finansowanie dla dwóch współpracowników oraz dostęp do infrastruktury badawczej w tym serwerów GPU. Stanowisko będzie finansowane z grantu HOMER w konkursie Sonata Bis.

Wymienione dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, ul. Koszykowa 75 (Gmach Matematyki pok. 17), 00-662 Warszawa, sekretariat.mini@pw.edu.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 07.09.2022 r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela Sekretariat Wydziału.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.