Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych

Wydział Inżynierii Mechanicznej
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Kandydat do objęcia stanowiska adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych powinien cechować się odpowiednim wykształceniem, doświadczeniem w pracy dydaktycznej popartej praktycznymi kompetencjami pochodzącymi z realizacji prac badawczo – rozwojowych. Ponadto Kandydat powinien posiadać umiejętność organizacji pracy realizowanej indywidualnie oraz współpracy w grupie. W szczególności oczekuje się potwierdzenia doświadczenia dydaktycznego w zakresie takich zagadnień jak: kształtowania konstrukcji z wykorzystaniem oprogramowania CAD 3D, wykorzystania układów hydrauliki siłowej, elementarnej wiedzy w zakresie napędów płynowych, problemów związanych z hydrostatycznymi układami skrętu bezzałogowych platform lądowych oraz wykorzystania nowoczesnych narzędzi symulacyjnych do analizy dynamiki maszyn. Oczekuje się, że wiedza ta wsparta będzie doświadczeniami praktycznymi wyniesionymi z realizacji prac badawczych i badawczo – rozwojowych. Dodatkowo oczekuje się doświadczenia organizacyjnego w zakresie współpracy ze studenckimi kołami naukowymi.

Numer ref. stanowiska: 2023-WIM-Ad-002

Załączniki