adiunkt z grupy pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Fizyki
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

Proponowane stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego obejmować będzie badania związane z pomiarami femtoskopowymi. Pierwsza część pracy będzie dotyczyć rozwoju oprogramowania do analiz femtoskopowych dla eksperymentu CBM, druga część związana będzie głównie z przeprowadzaniem analiz femtoskopowych danych zebranych przez eksperyment STAR.

Od kandydata oczekuje się bardzo dobrej znajomości zagadnień z zakresu fizyki zderzeń ciężkich jonów, umiejętności przeprowadzania analiz danych metodą femtoskopii korelacyjnej. Wymaga się również dobrej znajomości zagadnień związanych z tworzeniem oprogramowania do analiz zderzeń ciężkich jonów.

Kandydat powinien również posiadać udokumentowany dorobek naukowy.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Dziekana Wydziału, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, pok. 129   
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny. 
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. 
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia. 
Bliższych informacji udziela: sekretariat Dziekana Wydziału Fizyki, tel. 22 234 72 67.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.