asystent

Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika
  1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  2. posiadanie stopnia naukowego doktora;
  3. bardzo dobra lub dobra znajomość języka polskiego;
  4. bardzo dobra lub dobra znajomość języka angielskiego;
  5. profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Sieci i Systemów Elektroenergetycznych,
  6. mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Elektroenergetyki, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa; Gm. Mechaniki pok. 5
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 15.10.2022.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: dr hab. inż. Paweł Piotrowski, prof. uczelni – kierownik Zakładu Sieci i Systemów Elektroenergetycznych; email: pawel.piotrowski@pw.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.