asystent

Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika
  1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  2. biegła znajomość języka polskiego;
  3. bardzo dobra znajomość języka angielskiego (innego języka obcego);
  4. profil wykształcenia wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu;
  5. gruntowna znajomość zagadnień związanych z automatyką elektroenergetyczną, a w szczególności zagadnień dotyczących projektowania i badania aparatury zabezpieczeniowej;
  6. znajomość symulacyjnych metod obliczeń modeli systemów elektroenergetycznych;
  7. umiejętność prowadzenia prac badawczych;
  8. umiejętność i predyspozycje do pracy dydaktycznej.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Elektroenergetyki, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa; Gm. Mechaniki pok. 5
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 15.10.2022.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: dr hab. inż. Ryszard Kowalik, prof. uczelni – kierownik Zakładu Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej; email: ryszard.kowalik@pw.edu.pl

 

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.