asystent

Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Technologii i Kopii Malarstwa Średniowiecznego w Katedrze Technik i Technologii Malarstwa Sztalugowego na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na konserwacja@asp.waw.pl