asystent

Wydział Transportu
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Konkurs na stanowisko asystenta (pracownik w grupie badawczo-dydaktycznej) adresowany jest do osób posiadających tytuł zawodowy magistra na kierunku Transport lub Elektronika i Telekomunikacja. Kandydaci powinni posiadać znajomość języka angielskiego i polskiego  na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć w tych językach. Wymagane jest posiadanie wiedzy teoretycznej z zakresu współczesnej elektroniki i teleinformatyki. Wymagane są także predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych (ćwiczenia audytoryjne i ćwiczenia laboratoryjne) z zakresu elektroniki i teleinformatyki.

Wymienione dokumenty należy składać w terminie do dnia 21.08.2021 w Biurze Dziekana Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 75, gmach Wydziału Transportu, 00-662 Warszawa, tel. 22 234 7311. 

Bliższych informacji udziela: p. Alicja Zagrajek w Biurze Dziekana 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 10.09.2021.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.