asystent

Wydział Transportu
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Wymagania:

ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
dobra znajomość pakietu Microsoft Office 365;
znajomość języków programowania C# oraz Java, technologii programowania sieciowego, podstaw baz danych;
znajomość j. angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie wykładów i laboratoriów z zakresu podstawowych przedmiotów informatycznych;
profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Wydziału/Zakładu.

Oczekiwania:

Kandydat na to stanowisko powinien charakteryzować się  dyspozycyjnością, chęcią rozwoju, oraz brakiem  drugiego miejsca zatrudnienia.

Uwagi:

Posiadanie doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu zajęć na uczelni technicznej – będzie dodatkowym atutem.

Wymienione dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 75, gmach Wydziału Transportu, 00 662 Warszawa, tel. 22 234 7311. Bliższych informacji udziela: p. Alicja Zagrajek w Biurze Dziekana.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.