asystent

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • psychologia

Opis stanowiska

W związku z dynamicznym rozwojem

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie ogłasza rekrutację na stanowisko:

ASYSTENTA

na kierunku PSYCHOLOGIA

 

 

Wymagania stawiane wobec Kandydatki/Kandydata:

·         tytuł zawodowy magistra psychologii;

·         zaawansowanie prac nad doktoratem rokujące na jego ukończenie w ciągu 2 lat;

·         doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz działalności organizacyjnej na rzecz uczelni;

·         wybór Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia;

·         dorobek naukowy potwierdzony publikacjami naukowymi, w tym w czasopismach z listy JCR;

·         komunikatywna znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim (lub gotowość do nabycia takich kompetencji językowych w ciągu 2 lat);

·         gotowość do prowadzenia badań naukowych, upowszechniania ich wyników w formie publikacji naukowych oraz przypisanie działalności badawczej do dyscypliny psychologia;

·         entuzjazm, pasja oraz kreatywność w wykonywanej pracy badawczej i dydaktycznej;

·         gotowość do rozpoczęcia pracy od października 2022 roku.

 

Lista wymaganych dokumentów:

·         curriculum vitae z opisem doświadczenia dydaktycznego i organizacyjnego;

·         wykaz osiągnięć naukowych (monografie, artykuły naukowe, redakcje prac zbiorowych, wystąpienia konferencyjne, udział w projektach badawczych, pozyskiwanie grantów, prace rozwojowe i wdrożeniowe, nagrody, wyróżnienia itp.)

·         syntetyczny opis (max. 2 str. A4)  wizji własnego rozwoju zawodowego w okresie najbliższych 3 lat;

·         kopia dyplomu magisterskiego;

·         deklaracja wskazania Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia.

 

 

Oferujemy:

·         umowę o pracę;

·         dobre relacje w zespole i przyjazną atmosferę pracy;

·         pracę w nowoczesnym kampusie Uczelni w centrum Warszawy;

·         wsparcie działalności publikacyjnej i prowadzonych badań;

·         możliwość sfinansowania kosztów przewodu doktorskiego;

·         wzrost wynagrodzenia w miarę uzyskiwanych osiągnięć naukowych;

·         wsparcie rozwoju zawodowego poprzez udział w organizowanych przez uczelnię szkoleniach;

·         wsparcie aktywności lub pomysłów wdrożeniowych i komercjalizujących wyniki badań.

 

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych wraz z informacją o oczekiwanej wysokości wynagrodzenia miesięcznego wyrażonego w kwocie netto, na adres: hr@vizja.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 sierpnia 2022

W CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Niniejszym wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie w celu rekrutacji na stanowisko asystenta na kierunku psychologia.”