asystent

Wydział Mechatroniki
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Wymaga znajomość zagadnień związanych z technikami przyrostowymi, tworzywami sztucznymi, kompozytami, metalurgią proszków, nanomateriałami, obróbki skrawaniem, elektroniką, elektrotechniką, elektroniki drukowanej. Wymagana umiejętność obsługi maszyn – wtryskarki, wytłaczarki, tokarki, frezarki, urządzeń do wytwarzania addytywnego. Wymaga znajomość oprogramowania CAD/CAM, oprogramowania do projektowania obwodów elektrycznych oraz obsługi drukarek addytywnych.

Wymienione dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Mechatroniki, ul. Św. A. Boboli 8 02-525 Warszawa, tel. 22 2348589
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 06.10.2022.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: prof. Małgorzata Jakubowska.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.