asystent

Instytut Inżynierii Lądowej
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Wymagane  kwalifikacje:

·         ukończone studia magisterskie na kierunku Architektura i Urbanistyka

·         bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego (minimum B2) w mowie i piśmie

·         wiedza, umiejętności i doświadczenie praktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu grafiki inżynierskiej, geometrii wykreślnej oraz projektowania architektoniczno-budowlanego

·         dorobek naukowy obejmujący co najmniej dwa artykuły opublikowane w czasopismach naukowych ujętych w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

·         bardzo dobra znajomość pakietu Ms Office, oraz programów do projektowania (AutoCAD, ArchiCAD, CorelDRAW i pokrewne),

·         aktywność badawcza o zasięgu międzynarodowym, w tym udział w konferencjach międzynarodowych

·         dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole

Szczegółowy opis znajduje się w linku poniżej.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wanda_kos@sggw.edu.pl