asystent

Instytut Podstaw Budowy Maszyn, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Politechnika Warszawska
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Od kandydatów wymagane są:

 • Ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra na kierunku mechanicznym;
 • Biegła znajomość języka polskiego;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych (min. B2). Gotowość do podjęcia zajęć wykładowych w języku polskim i angielskim;
 • Umiejętność pracy z oprogramowaniem: Matlab, Simulink, SolidWorks;
 • Doświadczenie praktyczne w realizacji prac projektowych dla projektów badawczych;
 • Znajomość technik pomiarów wielkości dynamicznych i analizy sygnałów;
 • Biegła znajomość podstaw konstrukcji maszyn i maszynoznawstwa;
 • Podstawowe umiejętności konstruktorskie i projektowe poparte zrealizowanym projektem maszyny;
 • Wskazane doświadczenie w studenckim ruchu naukowym.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Postaw Budowy Maszyn PW, Wydziału Samochodów Maszyn Roboczych, 02-524 Warszawa, ul. Narbutta 84, pok.1.5, tel. +48 22 234 8286, e-mail: sekretariat.ipbm@pw.edu.pl
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.09.2022
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: Kierownik Zakładu Zakładzie Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn PW, dr hab. inż. Jacek Dziurdź, prof. uczelni (Jacek.Dziurdz@pw.edu.pl).