asystent

Wydział Nauk Historycznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o sztuce

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

W ramach zatrudnienia pracownik będzie realizował pracę badawczą w obszarze sztuki średniowiecznej (sugerowany obszar badań) oraz teorii historii sztuki.

Do zadań zatrudnionego będzie należało:

–                     prowadzenie zajęć studenckich z następujących przedmiotów (łącznie 240 godz. w roku):

–                     Popularyzacja dziedzictwa kulturowego ćwiczenia – 30h

–                     Wstęp do historii sztuki. Plastyka – ćwiczenia – 30 godz. (ODKiŚ)

–                     Wstęp do historii sztuki. Plastyka – ćwiczenia – 60 godz. (HS1 – 2 grupy)

–                     Sztuka starożytna i wczesnochrześcijańska – 60h

–                     Wstęp do historii sztuki. Źródła literackie historii sztuki – ćwiczenia – 30h

–                     Wstęp do metodologii historii sztuki – ćwiczenia – 30h

–                     prowadzenie badań naukowych z teorii historii sztuki, także z zakresu sztuki średniowiecznej oraz i ich upublicznianie we właściwych pismach naukowych z listy Ministra.

oraz legitymuje się:

 

–                   stopniem magistra i złożonym oświadczeniem o wyborze dyscypliny nauki o sztuce jako wiodącej,

–                     biegłą znajomością języka polskiego, języka angielskiego potwierdzonego certyfikatem (minimum B2) oraz innego języka obcego stosownego w przypadku badań nad dziedziną,

–      dorobkiem badawczym w zakresie badań nad sztuką europejskiego średniowiecza (sugerowany obszar badań) a także teorii historii sztuki,

–      umiejętnością tworzenia i obsługi zdalnej platformy edukacyjnej dla studentów,

–      gotowością do poprowadzenia wykładów w języku angielskim i polskim.

 

Dodatkowo:

–  kandydat zobowiązuje się do złożenia wniosku o finansowanie projektu badawczego do instytucji przyznającej finansowanie ze środków publicznych w drodze konkursu w przeciągu dwóch lat od momentu rozpoczęcia pracy na UKSW

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na b.dzbik@uksw.edu.pl