asystent

Wydział Architektury
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: architektura i urbanistyka

Kandydat na pracownika badawczo – dydaktycznego w Katedrze Projektowania Konstrukcji, Budownictwa i Infrastruktury Technicznej. Wymagane ukończenie studiów wyższych i dyplom magistra inżyniera, uprawnienie do projektowania w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń, znajomość języka polskiego i języka angielskiego (B2), znajomość oprogramowania do analizy statycznej 3d/2d, doświadczenie w projektowaniu konstrukcji, doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Dokumenty należy składać w Biurze Dziekana WAPW pok.3C, ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa tel. (22) 628 28 87.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30/09/2022 r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela prof. dr hab. inż. Hanna Michalak za pośrednictwem: Biura Dziekana; sekretariat.arch@pw.edu.pl; tel. (22) 628 28 87.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.