Asystent badaczo-dydaktyczny

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

W związku z dynamicznym rozwojem

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie ogłasza rekrutację na stanowisko:

ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO

na kierunku INFORMATYKA

Wymagania stawiane wobec Kandydatki/Kandydata:

– tytuł zawodowy magistra INFORMATYKI;
– dorobek naukowy potwierdzony publikacjami naukowymi z zakresu informatyki, w tym w czasopisma z listy JCR;
– wybór Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia;
– komunikatywna znajomość języka angielskiego;
– gotowość do prowadzenia badań naukowych z zakresu informatyki, upowszechniania ich wyników w formie publikacji naukowych oraz przypisanie działalności badawczej do dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja;
– entuzjazm, pasja oraz kreatywność w wykonywanej pracy dydaktycznej;
– gotowość do rozpoczęcia pracy od października 2022 roku.

Lista wymaganych dokumentów:

– curriculum vitae z opisem doświadczenia zawodowego i dydaktycznego;
–  wykaz osiągnięć naukowych (monografie, artykuły naukowe, redakcje prac zbiorowych, wystąpienia konferencyjne, udział w projektach badawczych, pozyskiwanie grantów, nagrody, wyróżnienia itp.)
– syntetyczny opis (max. 2 str. A4)  wizji własnego rozwoju zawodowego w okresie najbliższych 3 lat;
– kopia dyplomu magisterskiego;
– deklaracja wskazania Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia.

Oferujemy:

– umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną – w zależności od preferencji kandydata/-ki;
– dobre relacje w zespole i przyjazną atmosferę pracy;
– pracę w nowoczesnym kampusie Uczelni w centrum Warszawy;
– możliwość sfinansowania kosztów przewodu doktorskiego;
– wsparcie aktywności publikacyjnej;
– wzrost wynagrodzenia w miarę uzyskiwanych osiągnięć naukowych;
– wsparcie rozwoju zawodowego poprzez udział w organizowanych przez uczelnię szkoleniach;
– wsparcie aktywności lub pomysłów wdrożeniowych i komercjalizujących wyniki badań.

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych wraz z wraz z informacją o oczekiwanej wysokości wynagrodzenia miesięcznego wyrażonego w kwocie netto, na adres: hr@vizja.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 czerwca 2022

W CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Niniejszym wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie w celu rekrutacji na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego na kierunku iberystyka.”

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na a.krowicka@vizja.pl