Asystent badaczo-dydaktyczny

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

W związku z dynamicznym rozwojem

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie ogłasza rekrutację na stanowisko:

ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO

na Wydziale Nauk o Zdrowiu

 

Wymagania stawiane wobec Kandydatki/Kandydata:

·         tytuł zawodowy magistra nauk o zdrowiu, farmacji, nauk medycznych lub dyscyplinie pokrewnej (np. biologia, technologia żywności i żywienia);

·         dorobek naukowy potwierdzony publikacjami naukowymi z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych lub nauk farmaceutycznych, w tym w czasopismach z listy JCR;

·         wybór Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia;

·         komunikatywna znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim (lub gotowość do nabycia takich kompetencji językowych w ciągu 2 lat);

·         gotowość do realizowania działań dydaktycznych oraz organizacyjnych na rzecz uczelni;

·         gotowość do prowadzenia badań naukowych z dziedziny nauk medycznych i o zdrowiu, upowszechniania ich wyników w formie publikacji naukowych oraz przypisanie działalności badawczej do dyscypliny nauki o zdrowiu;

·         umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych w pracy dydaktycznej;

·         entuzjazm, pasja oraz kreatywność w wykonywanej pracy dydaktycznej;

·         gotowość do rozpoczęcia pracy od października 2022 roku.

 

Lista wymaganych dokumentów:

·         curriculum vitae z opisem doświadczenia zawodowego i ewentualnie dydaktycznego;

·         wykaz osiągnięć naukowych (monografie, artykuły naukowe, redakcje prac zbiorowych, wystąpienia konferencyjne, udział w projektach badawczych, pozyskiwanie grantów, nagrody, wyróżnienia itp.)

·         syntetyczny opis (max. 2 str. A4)  wizji własnego rozwoju zawodowego w okresie najbliższych 3 lat;

·         kopia dyplomu magisterskiego;

·         deklaracja wskazania Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia.

 Oferujemy:

·         umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną – w zależności od preferencji kandydata/-ki;

·         dobre relacje w zespole i przyjazną atmosferę pracy;

·         pracę w nowoczesnym kampusie Uczelni w centrum Warszawy;

·         możliwość sfinansowania kosztów przewodu doktorskiego;

·         wzrost wynagrodzenia w miarę uzyskiwanych osiągnięć zawodowych, dydaktycznych lub naukowych;

·         wsparcie rozwoju zawodowego poprzez udział w organizowanych przez uczelnię szkoleniach;

·         wsparcie aktywności lub pomysłów wdrożeniowych i komercjalizujących wyniki badań.

 

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych wraz z wraz z informacją o oczekiwanej wysokości wynagrodzenia miesięcznego wyrażonego w kwocie netto na adres: hr@vizja.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 czerwca2022 roku.

W CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Niniejszym wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie w celu rekrutacji na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu.”

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr@vizja.pl