asystent badawcz-dydaktyczny

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ogłasza konkurs na stanowisko

Asystent badawczo-dydaktyczny

w Zakładzie Bioanalizy i Analizy Leków

Wydział Farmaceutyczny

nr ref. AO/1220 – 40/2021

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na konkursy@wum.edu.pl