asystent (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Politechnika Warszawska
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Od kandydatów wymagane jest:

 1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 2. bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w tych językach;
 3. profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu;
 4. znajomość oprogramowania CAD NX, Solid Edge, SolidWorks;
 5. znajomość pakietu obliczeniowego ANSYS;
 6. znajomość zagadnień związanych z wytrzymałością materiałów i konstrukcji, projektowaniem maszyn, analizami numerycznymi;
 7. umiejętność przygotowywania i aktualizowania materiałów dydaktycznych do ćwiczeń laboratoryjnych i prac projektowych w zakresie obliczeń numerycznych, projektowania maszyn, komputerowego wspomagania projektowania;
 8. doświadczenie w pracy przy projektach naukowo-badawczych;
 9. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Wymienione dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, pok. 125, ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa, tel.: 22 2347354, e-mail: dziekan.meil@pw.edu.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.09.2022r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: prof. Paweł Pyrzanowski (tel.: 22 235 7512, e-mail: Pawel.Pyrzanowski@pw.edu.pl).

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.